EIOPA upozorava osiguratelje koji se bave putnim osiguranjem

Kako bi potrošači, društva za osiguranje i ostali sudionici bolje razumjeli proizvode putnog osiguranja, identifikaciju potencijalnih izvora rizika i štete za potrošače te kako bi se poduzele eventualne potrebne nadzorne radnje, EIOPA je pokrenula tematski izvještaj vezan uz zaštitu potrošača u putnom osiguranju.

EIOPA je provela upitnik nad 201 društvom za osiguranje koja posluju u 29 europskih zemalja radi prikupljanja informacija.

Tematski izvještaj identificirao je sljedeće ključne nedostatke: slučajeve distributera u osiguranju koji uzimaju visoke provizije od društava za osiguranje po svim kanalima distribucije proizvoda putnog osiguranslučajeve veoma niskih kvota šteta u putnom osiguranju; prosječna provizija u putnom osiguranju iznosila je 24% zaračunate bruto premije, dok je prosječna kvota šteta iznosila 40% zaračunate bruto premije, nedosljednost kod osnovnih principa regulative (Direktive EU i IDD); kod proizvoda putnog osiguranja uočen je značajan postotak otklona šteta uslijed ne provođenja prethodnih medicinskih pregleda osiguranika, koje iz tog razloga društva za osiguranje ne prihvaćaju u pokriće rizika.

EIOPA smatra da takvi poslovni modeli nisu u skladu s temeljnim regulatornim načelima utvrđenim u Direktivi (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o distribuciji osiguranja (IDD), poput ponašanja u najboljem interesu kupca i obveze nadzora i upravljanja proizvodom. Stoga, EIOPA očekuje da se svi sudionici na tržištu u potpunosti pridržavaju IDD-a, te napominje da će zajedno sa nacionalnim nadzornim tijelima pojačati nadzor temeljen na riziku nad društvima za osiguranje i posrednicima u osiguranju.

Više informacija o navedenom dostupno je na sljedećoj poveznici:

https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-identified-consumer-protection-issues-in-travel-insurance-and-issued-a-warning-to-the-travel-insurance-industry.aspx

Izvor: svijetosiguranja.eu


Posted on Thursday, November 07, 2019 (Archive on Thursday, December 19, 2019)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: 3.00
Rating: 3