Prva konferencija „Dani osiguranja u BiH“ 26. i 27.09.2019. godine

Udruženje društava za osiguranje u Federaciji BiH (UDO F BiH) organizira 1. konferenciju „Dani osiguranja u Bosni i Hercegovini“ koja će se održati 26. i 27. septembra/rujna 2019. godine u Sarajevu.

Na konferenciji će, kroz formu okupljanja menadžmenta osiguravajućih društava iz Bosne i Hercegovine te institucija osiguranja, kao i gostiju iz regije, iz udruženja osiguravatelja, kao i osiguravajućih kompanija, biti obrađene ključne teme za djelatnost osiguranja. Na interesantnim panel diskusijama i prezentacijama će posebna pažnja biti posvećena izazovima na tržištu osiguranja u BiH, pitanjima regulatornog okvira i harmonizacije propisa, upravljanja rizicima, perspektivama osiguranja u EU, kampanji za promociju usluga osiguranja i finansijske pismenosti, javnim nabavkama usluga osiguranja, katastrofalnim rizicima i drugim aktuelnim temama od značaja za osiguravajuća društva i njihove klijente.

Cilj konferencije je stručnoj javnosti, institucijama vlasti, i najširoj javnosti – stanovnicima BiH, poslati poruku da je osiguranje bitan segment ekonomije čija je uloga zaštita ljudi i dobara u najtežim i najizazovnijim trenucima.

"Konferencija Dani osiguranja u BiH bi trebala postati centralni godišnji događaj struke osiguranja, mjesto gdje će se govoriti o zaštiti interesa osiguranika i unapređenju pozicije struke osiguranja, gdje će se prezentirati najnovija iskustva i sagledavati perspektive razvoja novih vrsta osiguranja," izjavio je Ermin Čengić, generalni sekretar  Udruženja društava za osiguranje u F BiH.

Izvor: UDOFBIH| Ermin Čengić


Posted on Wednesday, August 28, 2019 (Archive on Wednesday, October 09, 2019)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: