Triglav ocijenjen kao grupa sa stabilnim, profitabilnim poslovanjem

Agencija za kreditni rejting S&P Global Ratings je 31. juli 2019. Triglav grupi i njezinom matičnom društvu Zavarovalnici Triglav, kao i kćerinskom društvu Pozavarovalnici Triglav Re ponovo potvrdila dugoročan kreditni rejting i kreditni rejting finansijske moći "A".

Ovi rejtinzi imaju stabilnu srednjoročnu prognozu. Prema navodima S&P ponovna dodjela visokog rejtinga odraz je vodećeg položaja Triglav grupe na tržištu osiguranja i na tržištu upravljanja imovinom u Sloveniji te položaja i jačanja tog položaja na tržištima u regionu. Istovremeno agencija naglašava stabilno i dobro poslovanje Grupe, odgovarajući profil rizika i čvrstu adekvatnost kapitala.

Kreditni rejting "A" isključivo je rejting samostalnog profila kreditnih rizika Grupe i ne sadrži nikakva povećanja rejtinga koji bi bio posljedica povezanosti Grupe s državom. Kao što navodi S&P, rejting temelji na vodećem položaju Triglava u Sloveniji i regionu, na njegovoj dobro segmentiranoj ponudi, razgranatoj prodajnoj mreži i na snažnom trgovačkom brendu. S&P ocjenjuje profil poslovnih rizika kao veoma stabilan. Investicioni portfolio Triglav grupe je kvalitetan i dobro raspodijeljen, usmjeren uglavnom u investicije na području evra. Zaštita u formi reosiguranja Triglav grupe je konzervativna, a njezin profil rizika je dobar.

Sve navedeno omogućava Triglav grupi stabilno i profitabilno poslovanje što S&P očekuje i u budućnosti, kad će Grupa nastaviti sa sprovođenjem strateških planiranih aktivnosti. Te aktivnosti, između ostalog, uključuju kontinuirani razvoj segmentirane ponude, geografsku raspodjelu prihoda s većim udjelom premija sa tržišta izvan Slovenije i jačanje djelatnosti upravljanja imovinom. Da bi se postigao rast i razvoj, Triglav grupa ima na raspolaganju postojeću dobru kapitaliziranost, za koju S&P očekuje da će i ubuduće ispunjavati minimalno kriterije za rejting "AA".

Stabilna srednjoročna prognoza kreditnog rejtinga odražava očekivanja S&P da će Triglav i u nadolazećem dvogodišnjem periodu uspješno sprovoditi poslovnu strategiju s naglaskom na rastu, na daljnjoj disperzivnosti poslovanja, na očuvanju veoma visoke adekvatnosti kapitala i na dobrom stabilnom poslovanju.

Izvor: klix.ba


Posted on Monday, September 02, 2019 (Archive on Monday, October 14, 2019)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: