Agencija uzima 2,3 miliona od osiguravajućih kuća u RS

Osiguravajuće kuće iz Republike Srpske i društva sa sjedištem u FBiH, a koja djelatnost osiguranja obavljaju i u RS, platiće ove godine Agenciji za osiguranje RS naknadu za nadzor u visini od 2,37 miliona KM.

Upravni odbor Agencije za osiguranje RS donio je Odluku o plaćanju naknade za nadzor nad poslovanjem za 2019. godinu koja će se primjenjivati od 1. aprila.

Naknadu Agenciji za osiguranje plaćaju društva za osiguranje sa sjedištem u RS i društva za osiguranje sa sjedištem u FBiH, a koja djelatnost osiguranja u RS obavljaju putem filijala.

Osnovica za određivanje godišnje naknade za nadzor nad poslovanjem za 2019. godinu jeste fakturisana premija društava za osiguranje u RS u 2018. godini.

Godišnja naknada za nadzor nad poslovanjem za 2019. godinu obračunata je po stopi od 1,05 odsto od fakturisane premije u 2018, što iznosi 2.373.732 KM.

U ukupnom iznosu naknade sadržana je i akontativna naknada za nadzor nad poslovanjem utvrđena za period januar – mart 2019. godine u iznosu od 573.070 KM.

Direktor Agencije za osiguranje RS Slaven Dujaković rekao je da visina naknade nije mijenjana.

„Ostaje ista stopa za obračunavanje naknade, ništa nije mijenjano. Društva redovno izmiruju obaveze po tom osnovu“, kazao je Dujaković.

Premija u RS blizu 215 miliona KM

Osiguravajuće kuće u Republici Srpskoj ostvarile su lani  premiju od 214,9 miliona KM, a isplatile 72,8 miliona KM šteta, pokazuju preliminarni podaci Agencije za osiguranje BiH, objavio je portal CAPITAL.

Po visini premije vode „Wiener osiguranje“ sa 30,6 miliona KM, zatim „Drina osiguranje“ sa 23,7 miliona, te „Dunav osiguranje“ sa 23,6 miliona ostvarene premije.

 

Izvor: capital.ba


Posted on Wednesday, April 03, 2019 (Archive on Wednesday, May 15, 2019)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: