Search  
Login Minimize
Watch Movies by Genre, Thriller Movies. This section enables you to browse you favorite movies in Thriller and easily watch movies for fr.


Register
Forgot Password ?


Linkovi Minimize

Registracija Minimize

Registracija je besplatna koja uz propisane uvjete korištenja omogućava objavljivanje Vaših vijesti na portalu. Za primanje newsletter-a iz oblasti osiguranja u BiH dovoljno je poslati mail na adresu info@osiguranje.ba . 
Podaci iz registracije će se isključivo koristiti za poboljšanje usluga portala.


Prijedlozi i komentari Minimize
Vaš email:
Vaše ime:
Predmet:
Poruka:
Pošalji  Otkaži

Anketa Minimize
1. Da li imate povjerenja u osiguravajuća društva?

Da (157) 55%
Ne (126) 45%


  You are here:  Home    
Marketing ... Minimize

Portal osiguranje.ba je specijalizovan za problematiku u oblasti osiguranja i reosiguranja u Bosni i Hercegovini. Portal je u periodu od jedanaest godina zabilježio više od 9.300.000 pročitanih članaka što govori o njegovoj posjećenosti i aktuelnosti. Više o navedenom možete saznati na linku Marketing.

Print  

FBiH ide ka liberalizaciji tržišta osiguranja od autoodgovornosti - Nakon šest godina slobodno formiranje cijena Minimize
FBiH ide ka liberalizaciji tržišta osiguranja od autoodgovornosti - Nakon šest godina slobodno formiranje cijena

Potreba deregulacije i liberalizacije cijena obveznog osiguranja od odgovornosti za vozila, s ciljem očuvanja stabilnosti i neometanog funkcionisanja sektora osiguranja, jedan je od razloga koji su opredijelili Vladu FBiH da utvrdi i Parlamentu FBiH uputi Prijedlog zakona o obveznim osiguranjima u prometu.

Kako je sadašnji zakon iz ove oblasti na snazi od 2005. godine, takođe je bilo nužno inoviranje rješenja i uređenja osiguranja od odgovornosti i u drugim vidovima prometa, a ne samo cestovnom. Uz to, praksa je pokazala da pojedina rješenja nisu jasna i precizna, što je dovodilo do pravne nesigurnosti oštećenog, odnosno kruga osoba kojima pripada pravo na naknadu.

Zakon uređuje obvezna osiguranja putnika u javnom prijevozu, vlasnika vozila, zrakoplova i plovila na motorni pogon od odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama i putnicima. Kao novina je uvođenje postepene liberalizacija cijena obveznog osiguranja od odgovornosti za vozila.

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti ima dominantan udjel u ukupno obračunatoj premiji na tržištu neživotnih osiguranja FBiH (oko 60 posto u 2016. godini). Ova vrsta osiguranja ima i poseban društveni značaj, imajući u vidu broj vozila, broj prometnih nesreća i ukupne štetne posljedice. Visina premije osiguranja od automobilske odgovornosti još je određena administrativno, što znači da ne postoji sloboda društava za osiguranje da ocjenjuju rizik i samostalno određuju cijenu osiguranja od automobilske odgovornosti, kao ni da vrše izmjene u opsegu pokrića.

Predložena je postepena i fazna deregulacija, tj. liberalizacija cijena osiguranja od automobilske odgovornosti, u razdoblju od šest godina. To će, u konačnici, dovesti do potpune liberalizacije cijena tako što će u prve tri godine Agencija za nadzor donositi zajedničku tarifu premija i cjenik za osiguranje. U slijedeće tri godine na snagu bi stupila tzv. djelomična deregulacija u kojoj bi Agencija osiguravajućim društvima davala suglasnosti na njihove vlastite tarife premija i cjenike koji moraju biti usuglašeni s propisima o osiguranju, aktima Agencije, aktuarskim načelima i pravilima struke. Po isteku šestogodišnjeg razdoblja trebalo bi doći do potpune liberalizacije i slobodnog formiranja cijena usluga osiguranja.

U zemljama okruženja, koje su već uvele sistem slobodnog određivanja cijena osiguranja od automobilske odgovornosti, uočen je pad cijene, a to upućuje da će sama liberalizacija biti povoljna i za korisnike proizvoda osiguranja.
 

Očekuje se da će u dugom roku doći do uspostavljanja optimalne razine cijena osiguranja od automobilske odgovornosti, sukladno preuzetom riziku. Nadalje, ostvareni prihodi od premije osiguranja, kao i troškovi provođenja osiguranja bi bili realnije iskazivani i pružili objektivniju slika financijskog stanja društava za osiguranje. Također, očekuje se da će društva za osiguranje, imajući u vidu značajne troškove provođenja osiguranja (režijski dodatak iznosi do 30% bruto premije osiguranja), s ciljem zadržavanja pozicije na tržištu, regulirati troškove i poslovanje prilagoditi novim uvjetima.

Izvor: ekapija.com


Posted on Wednesday, October 09, 2019 (Archive on Wednesday, November 20, 2019)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:

Vrijeme Minimize

 


Vagabundo travel
Adriatic

Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo
Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo
Adriatic

Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo

Home:Zakonodavstvo:Institucije:Osiguravatelji:Statistika:Marketing:Ostalo
Copyright 2007 by osiguranje.ba Terms Of Use Privacy Statement