Sava Re preuzima osiguravajuće društvo NLB Vita

Slovenski reosiguratelj Sava Re priopćio je u petak da je potpisao ugovor s zajmodavcem Novom ljubljanskom bankom (NLB) o kupovini 100% temeljnog kapitala životnog osiguranja NLB Vita.

- Akvizicija NLB Vita predstavlja važan korak za Sava Insurance Group u konsolidaciji svog položaja na slovenskom tržištu životnih osiguranja, navedeno je u obavijesti na Ljubljanskoj burzi.
 
Očekuje se da će se transakcija zatvoriti sredinom 2020., naveo je reosiguravatelj, te dodao da završetak transakcije ovisi o određenim suspenzijskim uvjetima i regulatornom odobrenju.
 
- Pentracija slovenskog životnog osiguranja i premija životnog osiguranja u postotku bruto domaćeg proizvoda (BDP) slabiji su od rasta zrelijih europskih tržišta, zbog čega vjerujemo da postoji potencijal za razvoj i organski rast", dodao je Sava Re.
 
Partnerstvo u bankarskom osiguranju između NLB Vita i NLB nastavit će se razvijati jer je banka i dalje primarni kanal prodaje, priopćio je Sava Re, dodavši da je jačanje partnerstva s bankama i razvoj kanala prodaje bankoosiguranja važan strateški cilj Sava osiguravajuće grupacije.
 
Prema podacima za 2018. godinu, NLB Vita bilo je drugo najveće životno osiguranje u Sloveniji s tržišnim udjelom od 14,8%.
 

Tvrtka je osnovana kao zajedničko ulaganje 50/50 NLB-a i KBC-a sa sjedištem u Belgiji.

Izvor: osiguranje.hr


Posted on Friday, January 03, 2020 (Archive on Friday, February 14, 2020)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: