Dobrovoljno penzijsko osiguranje oslobođeno poreza na dohodak

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike da je izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koje su stupile na snagu, propisano da se porez na dohodak ne plaća na iznos uplaćenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje do 1.200 KM godišnje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi u Republici Srpskoj, a pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak po istom osnovu je ukinuto.

 

“Iz tog razloga, pozivamo poreske obveznike koji su imali pravo na umanjenjenje poreske osnovice poreza na dohodak po ovom osnovu, da Poreskoj upravi Republike Srpske podnesu izmijenjeni Zahtjev za izdavanje poreske kartice – Obrazac 1001 za 2020. godinu. Ukoliko poreski obveznici do 31.12.2019. godine ne podnesu izmijenjene zahtjeve za izdavanje poreske kartice – Obrazac 1001 za 2020. godinu, Poreska uprava Republike Srpske će po službenoj dužnosti izvršiti izmjenu podataka u poreskoj kartici”, navodi se u saopštenju Poreske uprave RS.

Istovremeno, podsjećaju poreske obveznike kojima je izdata poreska kartica, a kod kojih je došlo do promjene obima prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak u odnosu na 2019. godinu (promjena u visini kamate na stambeni kredit i/ili broju izdržavanih članova, te promjena u visini premije životnog osiguranja), da mogu najkasnije do 31. decembra 2019. godine podnijeti Zahtjev za izdavanje poreske kartice  – Obrazac 1001 za 2020. godinu.

“Zahtjev se, u zavisnosti od osnova za ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice, popunjava na osnovu otplatnog plana stambenog kredita za 2020. godinu (za kupovinu ili izgradnju jedne i jedine nekretnine), zatim na osnovu dokumentacije o izdržavanim članovima, polise o životnom osiguranju od društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje RS, te dokumenta iz kojeg je vidljiv iznos premije životnog osiguranja koji će se plaćati u 2020. godini. Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu koju je izdala Poreska uprava Republike Srpske, predaju isplatiocu oporezivog dohotka”, navode iz Poreske.

Izvor: capital.ba


Posted on Thursday, December 26, 2019 (Archive on Thursday, February 06, 2020)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: