Evropska komisija pozvala BiH da usvoji zakon o osiguranju depozita

Evropska komisija je izrazila posebnu zabrinutost zbog nastavka migracije stanovništva iz BiH koja može dovesti do odliva radne snage s tržišta rada, te je istakla potrebu da BiH ubrza svoj ekonomski razvoj i dostigne druge države zaključeno je na 4. sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku koji je održan u Briselu.

Komisija je pozvala BiH da usvoji zakon o osiguranju depozita, a kako bi dovršila uspostavljanje okvira za sanaciju banaka u skladu s direktivama EU

Konstatirano je da je BiH u ranoj fazi uspostavljanja funkcionalne tržišne ekonomije i sposobnosti da se nosi s pritiskom konkurencije i tržišnim snagama unutar EU.

- BiH je u 2018. ostvarila realni rast BDP-a od 3,6%, dok se u 2019. zbog slabljenja ekonomske aktivnosti u okruženju bilježi usporavanje ekonomskog rasta. Konstatiran je pozitivan trend rasta izravnih stranih investicija od 43% u prvoj polovini 2019. godine, dok je u prvih osam mjeseci tekuće godine zabilježen rast vanjskotrgovinskog deficita za oko 10%. EU je i dalje glavni vanjskotrgovinski partner i na njega se odnosi 2/3 ukupne vanjskotrgovinske razmjene BiH - navodi se u zaključcima.

Evropska komisija ocijenila je kako se BiH treba posvetiti ubrzanju i unapređenju procedura donošenja odluka u zemlji, poboljšanju poslovnog okruženja, kao i efikasnosti i transparentnosti javnog sektora, posebno javnih preduzeća.

BiH treba usmjeriti posebnu pozornost na kvalitet obrazovanja i njegovu usmjerenost na potrebe tržišta rada i kvalitetu fizičkog kapitala kao što je transportna i energetska infrastruktura.

Evropska komisija je pozvala da se osigura održiva politička podrška i vlasništvo nad ekonomskim i socijalnim reformama kroz izradu akcijskog plana za implementaciju dokumenta zajedničke socio-ekonomske reforme 2019-2022. godina. Komisija je, također, pozvala BiH da izradi i dostavi program ekonomskih reformi za razdoblje 2020– 2022. godina.

Komisija je pozvala BiH da usvoji zakon o osiguranju depozita, a kako bi dovršila uspostavljanje okvira za sanaciju banaka u skladu s direktivama EU, te da do kraja godine pristupi Multilateralnoj konvenciji OECD-a o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim pitanjima.

U oblasti statistike BiH treba poboljšati suradnju i koordinaciju među nadležnim institucijama, uspostaviti kompletan i konzistentan sustav nacionalnih računa, definirati NUTS III regije, te se pripremiti za naredni popis stanovništva kao i provesti popis poljoprivrede.

Izvor: ekapija.com


Posted on Monday, December 02, 2019 (Archive on Monday, January 13, 2020)
Posted by azubovicos  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: