Uz drugi broj Hrvatskog časopisa za osiguranje

Pred održavanje Hrvatskih dana osiguranja, tradicionalne konferencije hrvatskog osiguranja, koja se održava u Opatiji, izišao je drugi broj časopisa „Hrvatski časopis za osiguranje“, koji je na Danima  i promoviran (7.11.). Časopis izdaje Hrvatski ured za osiguranje, Uredničko vijeće čine domaći i inozemni stručnjaci iz oblasti osiguranja, a glavni i odgovorni urednik je dr. Damir Zorić. Kako je rečeno na prezentaciji (dr. M.Ćurković), časopis je jedna od djelatnosti Hrvatskog ureda za osiguranje, koji kroz djelovanje Centra za edukaciju kadrova u osiguranju (CEDOK) provodi edukaciju kadrova u osiguranju održavajući niz tečajeva/seminara, od kojih su već tradicionalni Seminari za početnike u osiguranju (dva puta godišnje), kroz koje je prošlo preko 500 polaznika, seminari za pripremu za polaganje ispita za provjeru znanja koje provodi HANFA za sve koji žele dobiti licencu za brokera ili zastupnika u osiguranju, vrlo posjećeni i popularni jednodnevni stručni seminari iz raznih oblasti osiguranja (deset i više seminara godišnje), te – u zadnje vrijeme – seminari edukacije koja je za distributere obvezna u okviru propisane petnaestosatne godišnje edukacije kao uvjeta zadržavanja licence za brokera odnosno agenta i ostale distributere u osiguranju. Časopis se pojavio kao plod nastojanja osiguratelja da se popuni praznina koja je nastala ukidanjem časopisa Osiguranje (Croatia osiguranje ) nakon njegovog izlaženja kroz više od 75 godina. Cilj mu je omogućiti objavu znanstvenih, stručnih i inih radova vezanih uz teme osiguranja. Pored toga, ciljevi su pružiti šansu mlađim kadrovima stručnjaka objavu istraživanja u oblasti osiguranja, uključiti suradnike iz susjednih država, jer su nam problemi manje-više isti, te spojiti praksu i teoriju, kako bi se postigao najbolji rezultat (dr. D.Zorić). Pojedine članke i sadržaj broja 2. Hrvatskog časopisa za osiguranje izložio je dr. J.Krišto. U ovom broju nalaze se obrađene pravne, tehničke, ekonomske i aktuarske teme: Odgovornost za štetu i osiguranje od odgovornosti organizatora priredbe (dr. L. Belanić); Perspektive razvoja tehnoloških inovacija kroz optimizaciju funkcije prodaje (M.Anđelinovi – A.Validžić); Prestanak ugovora o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti zbog kršenja obveze informiranja osiguratelja o bitnim okolnostima i o povećanju rizika (M.Ćurković); Percepcija studentske populacije o ddugotrajnoj skrbi za starije- anketno istraživanje (R.Rako – J.Krišto); Nasljeđivanje tražbine naknade neimovinske štete – s osvrtom i na talijansko pravo (B.Matijević); Razvoj praničkog postupka i načela vezanosti parničnog suda osuđujućom kaznenom presudom (D.Bubalo); Usporedbe S2 rezultata odabranih zemalja EU (M.Mucko-A,Perković); Razvoj osiguranja u Bosni i Hercegovini i regiji – uz poseban osvrt na početak državnog intervencionizma u sektoru osiguranja (D.Martinović); Odrednice potražnje za osiguranjem od  požara i elementarnih šteta (M.Anđelinović.M. Miheja, A,Bedrica); Zastara potraživanja nakande štete u prekograničnim prometnim nezgodama (J. Đokić) i Modeli rizika u neživotnom osiguranju i reosiguranju (M.Spajić; ovo je ujedno nagrađeni rad kao najbolji diplomski rad u 2019.g.). Časopis na 186 stranica pruža vrlo interesantno štivo djelatnicima u osiguranju i oko njega, što je garancija da će Časopis nastaviti započeti hod i u slijedećim poboljšanim brojevima.

Izvor: osiguranje.hr


Posted on Wednesday, November 20, 2019 (Archive on Wednesday, January 01, 2020)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: