Prosječna premija po stanovniku u Europi iznosi 2.170 eura

Europsko tržište osiguranja čini trećinu globalne premije osiguranja, što je nešto manje u odnosu na regiju Azija – Pacifik i nešto više od Sjeverne Amerike. Ukupna europska zaračunata bruto premija iznosila je 1 311 mlrd. eura u 2018., od čega 58 posto otpada na životno osiguranje, 11 posto zdravstveno osiguranje, 11 posto na osiguranja motornih vozila, a udjeli po vrstama osiguranja nalaze se u grafu ispod.

.

 
 
 
Prosječno 2 170 eura po glavi stanovnika potrošeno je za osiguranje u Europi u 2018. u odnosu na 2 049 eura u 2017. Od potrošnje po stanovniku u 2018. godini 1 264 eura bilo je za životno osiguranje, 673 eura za imovinu i nezgodu te 232 eura za zdravstveno osiguranje. Europski osiguratelji isplatili su u 2018. godini 1 069 milijardi eura šteta i naknada osiguranicima, što je 3,1% više u odnosu na 2017. Životni osiguratelji isplatili su 2,6 posto više šteta, a isplate po osnovu imovinskog osiguranja i nezgode porasle su za 5,6%, a plaćene zdravstvene naknade povećane su za 4,0%.
 

Kada se radi o investicijama, prema preliminarnim podacima Insurance Europe, u 2018. godini portfelj europske industrije osiguranja ostao je uglavnom stabilan u usporedbi s 2017. godinom, a 10,3 trilijuna eura uloženo je u obveznice, dionice kompanija i drugu imovinu u ime milijuna korisnika životnog i neživotnog osiguranja.

Izvor: osiguranje.hr


Posted on Tuesday, October 15, 2019 (Archive on Tuesday, November 26, 2019)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: