Osnovni kapital „Dunav osiguranja“ smanjen za pet miliona KM

„Dunav osiguranje“ Banjaluka pokriće dio gubitka nastalog protekle godine smanjenjem osnovnog kapitala za pet miliona maraka.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala usvojila je Skupština akcionara „Dunav osiguranja“ na sjednici održanoj krajem juna.

Društvo je na dan donošenja ove odluke imalo registrovan kapital u iznosu 20.435.700 KM.

Odlukom akcionara, „Dunav osiguranje“ smanjuje osnovni kapital za 5,09 miliona KM, a odnosi se na pokriće dijela gubitaka do visine kapitala iz 2018. godine u iznosu od 5.079.186 KM i formiranja zakonskih rezervi u iznosu od 15.214 KM.

Nakon ovih promjena, osnovni kapital ovog osiguravajućeg društva iznosi 15.341.300 KM.

Nakon izvršenog smanjenja akcionarima pripada broj akcija iz nove emisije srazmjerno procentualnom učešću u osnovnom kapitalu Društva.

„Dunav osiguranje“ prema dosad objavljenim finansijskim izvještajima u protekloj godini ostvarilo je gubitak u iznosu od 1,7 miliona KM.

Izvor: capital.ba


Posted on Monday, July 08, 2019 (Archive on Monday, August 19, 2019)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: