Pravo na naknadu za neotklanjanje kvarova u roku

Niz je prijedloga i amandmana na Pravilnik. Posao je HAKOM-a sada da ih pregleda i odluči hoće li ih usvojiti ili ne, a konačna odluka o usvajanju izmjena Pravilnika ovisi o Vijeću HAKOM-a.

 

Završena je javna rasprava o prijedlozima izmjena Pravilnika koje je podnio regulator telekom usluga HAKOM (Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga). Prvobitni rok za podnošenje prijedloga, amandmana, prigovora i komentara bio je do 10. lipnja, no produljen je do 24. lipnja u ponoć. Dakle, prije dva dana završena je i javna rasprava, u kojoj je bilo reakcije na 44 dijela, članka ili odredbe Pravilnika. Većina se odnosi na amandmane koje su predložili Hrvatska udruga za zaštitu potrošača HUZP i Udruga za zaštitu prava potrošača Splitski potrošač, a kada se radi o operatorima, aktivni su bili Terrakom i Tele2, koji su imali svoje prijedloge i amandmane. Najveći operatori koji posluju u Hrvatskoj, HT i A1, nisu reagirali u javnoj raspravi o izmjenama Pravilnika.

Kada se radi o Udrugama, one primjerice predlažu da se propiše i koliko djelatnika korisničke službe bi operatori trebali imati u odnosu na broj korisnika, jer, kažu, agenata nema dovoljno a potrošači su prisiljeni slušati reklamne poruke. Zalažu se za to i da se dodatno reguliraju brzine interneta jer, tvrde, operatori uglavnom isporučuju 30 posto manje brzine. Udruge se zalažu za dodatna pojašnjenja.

Uglavnom se radi o izmjenama poput dodatnog dana za ispunjenje usluge, dodatnih detalja oko usluga. Mahom se radi o prijedlozima izmjena koje dodatno pojašnjavaju članke i odredbe Pravilnika. Terrakom, primjerice, traži da se neki rokovi, poput onih za raskide ugovora, usklade s veleprodajnim propisima i obvezama koje imaju prema korisnicima. Tele2, primjerice, predlaže da se ukine odredba o roku za prijenos broja tvrdeći da je svakom operatoru u interesu to što prije napraviti. Traži i da operatori imaju pravo odabrati odgovarajuće osiguranje, kao i da osiguranje plaćanja pokriva prva tri mjeseca korištenja usluga.

U svakom slučaju, niz je prijedloga i amandmana na Pravilnik. Posao je HAKOM-a sada da ih pregleda i odluči hoće li ih usvojiti ili ne, a konačna odluka o usvajanju izmjena Pravilnika ovisi o Vijeću HAKOM-a. Očekuje se da bi Vijeće svoju odluku moglo donijeti u prvoj polovici srpnja, a nove odredbe stupile bi na snagu najkasnije 1. siječnja. Naime, neke odredbe, koje su regulirane drugim zakonima, stupit će na snagu već 1. kolovoza dok bi dio odredbi trebao biti spreman za kraj rujna, a najpopularnija je izmjena iz Pravilnika ona o kvarovima i naknadi koja se propisuje operatorima. Tako je HAKOM dobio i pohvalu koja kaže: s obzirom na to da su zaista česti problemi potrošača s dugim periodima otklanjanja kvarova na pretplatničkoj liniji, pozdravljamo konačno definiranje rokova za otklanjanje svih kvarova, a posebno podržavamo i uvođenje prava na naknadu korisnicima kojima operator nije otklonio kvarove u propisanim rokovima.

Podsjetimo, prema novim odredbama, ako operator ne otkloni kvar u navedenom roku, korisnik ima pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade zbog prijevremenog raskida ugovora ili pravo na naknadu u roku od 240 kuna po danu za najviše 15 dana.

Izvor: vecernji.hr


Posted on Friday, July 05, 2019 (Archive on Friday, August 16, 2019)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: