Tržište osiguranja u RH za svibanj 2019.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za svibanj 2019. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 4.883.088.899kn, što predstavlja rast od 8,18% u odnosu na svibanj 2018. godine.

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 71,01% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 3.467.683.731 kn i viša je 11,71% u odnosu na svibanj prethodne godine. Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 980.162.272 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 5,43% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 20,07% te 28,27% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 927.496.582 kn i viša je 5,52% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U prvih pet mjeseci 2019.sklopljeno je 987.942 polica odnosno 51.987 polica (5,55%) više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 938,82 kn te je 0,03% manja u odnosu na isto razdoblje 2018. kada je iznosila 939,08 kn

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 1.415.405.168 kn, te bilježi rast od 0,42%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 28,99% (u lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 31,23%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.141.486.251 kn, odnosno premijom većom 4,14% u odnosu na svibanj 2018., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 80,65%, te u ukupnoj premiji s 23,38%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 213.719.866 kn i
udjelom u ukupnoj premiji 4,38% uz pad u odnosu na svibanj prethodne godine od 13,89%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 53.800.544 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,10% i padom od 2,88%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 4.692.585 kn i padom od 39,61% u odnosu na svibanj prethodne godine, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 1.705.922 kn i padom od 10,55% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izvor: svijetosiguranja.eu


Posted on Wednesday, June 26, 2019 (Archive on Wednesday, August 07, 2019)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: