HOK osiguranje: 30,45% viša neto dobit

HOK osiguranje je u 2018. godini ostvarilo neto dobit od 10.6 mil. kuna što je rast od 30,45% u odnosu na 2017. godinu. 

 

Zaračunata bruto premija u 2018. godini iznosi više od 209 mil. kuna što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja rast od 4,04%. Neto zarađena premija bilježi rast od 7,68%, nastale štete, neto od reosiguranja iznose 111.3 mil. kuna što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja rast od 22,71%, međutim društvo je u 2017. godini promijenilo način evidentiranja regresnih šteta na način da osim naplaćenih regresa prihoduje i očekivanu naplatu po regresnim štetama, a što je rezultiralo smanjenjem navedene pozicije, navodi se u izvješću. 
 
U nastavku je prikazano preuzimanje rizika po značajnim vrstama osiguranja za ukupno poslovanje društva (Republika Hrvatska i Italija).
 
 

 
 

Od značajnijih vrsta HOK najveći rast zaračunate bruto premije bilježi u osiguranjima od nezgode 36,53%, a gledajući apsolutne iznose najveći rast bilježe osiguranja cestovnih vozila 5.831 tisuću kuna. Pad zaračunate bruto premije osiguranja od odgovornosti iz upotrebe motornih vozila je rezultat pada premije za portfelj Republike Italije, a iako navedena vrsta bilježi pad zaračunate bruto premije, rast zarađene bruto premije iznosi 3,71%, navodi se u izvješću društva.

Izvor: osiguranje.hr


Posted on Thursday, May 16, 2019 (Archive on Thursday, June 27, 2019)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: