Klauzula o karenci kod dodatnog zdravstvenog osiguranja je zakonita

Našem čitatelju U.S. dogodilo se to da je, ponukan poznatim dugotrajnim čekanjima na preglede specijalista u socijalnom zdravstvenom osiguranju, sklopio ugovor o dodatnom zdravstvenom osiguranju s osigurateljem x, nakon ponude osiguranja koju je potpisao stigla je i polica osiguranja s točno određenim  početkom i završetkom ugovora o osiguranja (ugovor na  tri godine ). Platio je i prvi obrok ugovorene premije osiguranja kod potpisa ponude osiguranja. Neočekivano, sedam dana nakon početka osiguranja imao je nekakav „ napad boli u abdomenu, zbog čega sam posumnjao na slijepo crijevo, žuč ili bubrežni kamenac...Bol je postala podnošljiva, ali sam svejedno htio na pregled kod interniste na koji imam pravo po dodatnom osiguranju. Osiguratelj mi je međutim odgovorio da nemam pravo na pregled jer još nije prošlo petnaest dana od početka osiguranja, a da je taj rok određen u uvjetima osiguranja, koje nažalost nisam pročitao prije sklapanja police osiguranja...Iznenađen sam i nije mi jasno da li je to uobičajeno i o čemu se radi...“. 
 
Radi se o jednoj klauzuli koja je u osiguranju vrlo rasprostranjena i uobičajena, a naziva se klauzula o karenci ( franc.carence, njem. Wartezeit ili Karennzeit, tal. carenza, engl.waiting period). Da bismo razumjeli o čemu se radi moramo se podsjetiti da kod ugovora o osiguranju moramo razlikovati tehnički početak trajanja ugovora o osiguranju i materijalni početak trajanja osigurateljnog pokrića po tom ugovoru. Tehnički početak trajanja ugovora o osiguranju određen je zakonom ili samim ugovorom, a obično je istovjetan s trenutkom sklapanja ugovora („Ugovor o osiguranju je sklopljen kad je ponuda o osiguranju prihvaćena“, čl. 925., st.1. Zakona o obveznim odnosima za imovinska osiguranja, odnosno za osiguranje osoba: „kad stranke potpišu policu osiguranja“, st. 3. čl. 925. ZOO), dok je materijalni početak osigurateljnog pokrića ugovorenih rizika (a što ZOO naziva početkom „učinka osiguranja „ – čl. 946. ZOO) onaj trenutak u kojemu počinje obveza osiguratelja na pokriće osiguranog rizika, odnosno na isplatu osigurnine ako se taj rizik ostvari (osigurani slučaj). Materijalni početak ugovora o osiguranju određen je zakonom („Ugovor o osiguranju proizvodi svoje učinke istekom dana koji je njime označen kao dan početka trajanja osiguranja“, ali stranke mogu ugovoriti i drugačije, recimo, primjerice, da je materijalni početak istovjetan s tehničkim početkom, čl. 946., st.1. ZOO). Karenca je period predviđen ugovorom o osiguranju ili propisan zakonom, a  obuhvaća vrijeme od tehničkog do materijalnog početka ugovora o osiguranju. Taj se period  nalazi na početku trajanja ugovora o osiguranju, slijedi iza potpisa ugovora odnosno početka trajanja ugovora,  i za to vrijeme osiguratelj nije u obvezi isplatiti osigurninu ako nastupi osigurani slučaj (iz njem. i engl. naziva te klauzule jasno se vidi da osiguratelj čeka na početak učinka ugovora o osiguranju). Radi se dakle o suspenziji osigurateljeve obveze za određeno vrijeme.
 
Karenca se uobičajeno ugovara kako bi se spriječio tzv. subjektivni rizik, odnosno umanjila obveza osiguratelja i izbjeglo plaćanje za neke rizike koji su moguće nastali prije sklapanja ugovora o osiguranju. Ta klauzula je posebno značajna u privatnom zdravstvenom osiguranju (primjerice, u njemačkom privatnom bolesničkom osiguranju /Krankenversicherung/ opća karenca iznosi tri mjeseca, a kod nekih posebnih osigurateljnih obveza /zubar, bolesti vilice, psihoterapijska obrada itd./ čak osam mjeseci) i u osiguranju života (posebno kod tzv. anormalnih rizika), a poznata je i kod osiguranja životinja. Naravno, karenca se obično isključuje tamo gdje nema tzv. subjektivnog rizika, pa se primjerice ne ugovara za slučaj nesreće i ozljeda.
 

U našem konkretnom slučaju, uvjeti dodatnog zdravstvenog osiguranja osiguratelja X predviđaju karencu od 15 dana („Ako je ugovoreno da se premija plaća obročno nakon sklapanja ugovora, obveza osiguratelja X prema osiguraniku počinje 16. Dana od dana koji je u polici osiguranja naznačen kao dan početka osiguranja, ako je do toga dana plaćen prvi obrok premije“, a isto vrijedi i ako je ugovoreno da se premija osiguranja plaća odjednom prilikom sklapanja ugovora), što je – vidjeli smo – dozvoljena klauzula i u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Izvor: osiguranje.hr|dr. sc. MArijan Ćurković


Posted on Wednesday, May 15, 2019 (Archive on Wednesday, June 26, 2019)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: