Camelija osiguranje ostvarilo premiju od 10.029.115 KM u 2018.

Camelija osiguranje Bihać je ostvarilo neto dobit na kraju 2018. u iznosu od 479.259 KM, u odnosu na 420.252 KM u 2017. Ukupna bruto premija osiguranja u 2018. godini iznosi 10.029.115 KM i manja je za 6 % u odnosu na 2017.godinu dok je zarađena premija Camelije ostvarena u iznosu 9.698.057 KM, i niža za 14% prema prethodnoj godini. Ukupni izdaci za osigurane slučajeve, neto, iznose 4.438.547 KM u odnosu 5.332.707 KM u 2017. 
 

Camelija je u 2018. godini ostvarilo povoljan rezultat sa aspekta ažurnosti u rješavanju odštetnih zahtjeva. Ukupna ažurnost u rješavanju šteta (za redovne i štete u sporu) iznosi 72,05 % , a u autoodgovomosti 71,1 %. Od ukupnog broja riješenih šteta isplaćeno je 85,72 % (odbijeno je 14,28 %). Sve obrađene štete su isplaćene u 100 %, odnosno nije bilo neisplaćenih šteta na 31.12.2018.godine, stoji u revizorskom izvješću.

Izvor: osiguranje.hr


Posted on Monday, April 22, 2019 (Archive on Monday, June 03, 2019)
Posted by azubovicos  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: