Očekuje se razvoj “zelenih“ polisa

Najčešće se veliki energetski objekti za proizvodnju zelene energije kao što su vetroparkovi ili male hidroelektrane osiguravaju standardnim polisama imovinskih osiguranja. Sa povećanjem ulaganja u obnovljive resurse očekuje se razvoj i usavršavanje ponude osiguranja.

Na početku investiranja u obnovljive izvore energije (OIE) u Srbiji, pre desetak godina, domaće tržište osiguranja bilo je nespremno da ponudi polise za pokriće malih alternativnih energetskih projekata. “Ruku na srce” nije bilo ni velike tražnje za osiguranjem takvih postrojenja jer domaći investitori nisu imali razvijenu svest o velikom broju rizika i potrebi osiguranja.

Danas je ipak situacija bolja i postepeno se povećava tražnja za ovom vrstom osiguranja. Međutim, na tržištu osiguranja u Srbiji retkost je još uvek naći specijalizovane proizvode namenjene osiguranju proizvodnje zelene energije.

Najčešće se veliki energetski objekti OIE kao što su vetroparkovi ili male hidroelektrane osiguravaju standardnim polisama imovinskih osiguranja.

Osiguravači ističu da do sada nije bilo značajnijih šteta na postrojenjima za proizvodnju energije iz prirodnih izvora, ali napominju da je još rano govoriti o nekoj statistici većih šteta jer je relativno skoro počelo da se ulaže u projekte obnovljivih izvora energije.

U Srbiji se energija iz alternativnih energetskih postrojenja proizvodi u mini hidroelektranama, vetroparkovima (do sada postoji samo nekoliko vetroparkova u Srbiji) solarnim elektranama i objektima za preradu biomase od komadića drveta. Sa stanovišta osiguranja sva postrojenja su specifična i više ili manje izložena vremenskim nepogodama ili drugim rizicima.

Klimatski uslovi
Kako u svetu tako i u Srbiji očekuje se povećanje učešća energije proizvedene zelenom tehnologijom u ukupnoj potrošnji.

Radisav Osmajlić, direktor Willis Towers Watson u Srbiji, firme za posredovanje u osiguranju, kaže da je tražnja osiguranja za projekte obnovljivih izvora energije (OIE) od 2010. godine do danas u porastu i uglavnom je indirektno diktirana od strane banaka koje ih finansiraju.

Privatni investitori u Srbiji započeli su ulaganja u projekte obnovljivih izvora energije (OIE) 2010. godine, kada je na osnovu Zakona o energetici Vlada Srbije usvojila Uredbu kojom su definisani podsticaji za ovakva ulaganja u vidu “feed-in” tarifa, odnosno garantovanih subvencionisanih cena otkupa električne energije.

Inače, u svetu poslednjih godina zbog vremenskih nepogoda sve se više potvrđuje potreba osiguranja proizvodnje iz nepresušnih resursa.

Nemanja Petrović, direktor Direkcije za prodaju neživotnih osiguranja u kompaniji “Dunav osiguranje”, potvrđuje da je potreba za korišćenjem obnovljivih izvora energije posebno dobila na značaju nakon objavljivanja alarmantnih podataka o posledicama globalnog zagrevanja, koje su dovele do klimatskih promena u celom svetu.

“U Srbiji je razvijanje tržišta i stvaranje uslova za korišćenje alternativnih resursa energije na samom početku. Najčešće se najveći broj takvih postrojenja finansira iz bankarskih kredita, dok se projekti od većeg značaja finansiraju iz međunarodnih kreditnih linija. U tim slučajevima, banke definišu obavezne zahteve za osiguranje u cilju zaštite svojih kreditnih plasmana”, kaže Petrović za Svet osiguranja.

Ostali vidovi obnovljivih izvora energije, kako on ukazuje, poput sunčeve, geotermalne energije, deponijskog gasa zbog svojih karakteristika manje su zastupljeni u Srbiji. Naime, upotreba deponijskog gasa u proizvodnji električne energije tek se očekuje u narednom periodu, uporedo sa uređenjem i sanacijom deponija. Tu poseban akcenat stavljamo na međunarodni projekat u okviru koga je najavljena sanacija i izgradnja spalionice otpada u Vinči, kaže on.

Rizici tokom izgradnje
S obzirom na to da se dozvole za izgradnju energetskih kapaciteta obnovljivih izvora izdaju na nivou projekta i osiguranje treba posmatrati na istom nivou, kako kaže Radisav Osmajlić. Pošto u tom slučaju predmet osiguranja nije samo imovina, već i radovi, transport opreme, prekid rada, različite vrste odgovornosti. Rizici u vezi sa projektima OIE, kako on ukazuje, zavise od vrste projekta, kao i od faze u kojoj se projekat nalazi.

“Rizici u fazi izgradnje mogu se dobrim delom preneti na osiguravača zaključenjem polisa osiguranja radova u izgradnji i montaži od svih rizika. Pre svega, osiguranjem opreme u transportu, propuštenih prihoda u slučaju kašnjenja izgradnje, kao i odgovornosti investitora, projektanta i izvođača tokom perioda izgradnje. U fazi eksploatacije osiguranjem se mogu pokriti svi imovinski rizici po principu imenovanih rizika ili “All risk” pristupom, lom mašina, propušteni prihod kao posledica štetnog događaja. Kao i odgovornost prema trećim licima u fazi eksploatacije”, kaže Osmajlić.

Posmatrano iz perspektive vrste projekata OIE, pored standardnih rizika od požara i loma mašina na bilo kojoj opremi za proizvodnju električne energije, kod hidroelektrana su nešto izraženiji rizici, kako on ukazuje. Pre svega, od poplava i bujica, hidrauličnog udara u cevovodu pod pritiskom, nekontrolisanog vitlanja turbine.

“Kod vetroelektrana su to rizici oluje, udara letelice, poplava i bujica za vetrogeneratore na specifičnim terenima. Solarne elektrane su izloženije riziku oluje i grada, ali i nekad poplavama i bujicama u zavisnosti od mikrolokacije. Kod elektrana na biogas ili biomasu treba posebno obratiti pažnju na rizik eksplozije gasa ili kotla pod pritiskom”, navodi Osmajlić.

Osiguranje od poplava i požara
Kompanija “Dunav osiguranje” u prethodnih pet godina imala je u svom portfelju zastupljeno osiguranje izgradnje većeg broja mini hidroelektrana. Pored osiguranja izgradnje, “Dunav” je pokrivao i osiguranje imovine za više desetina malih hidroelektrana koje su u upotrebi kao i osiguranje usled prekida poslovanja.

“Takođe, naša kompanija je u osiguravajućem pokriću imala i izgradnju postrojenja za preradu biomase i proizvodnju energije iz biomase, zatim osiguranje imovine u pogonu postrojenja. Kao i osiguranje usled prekida poslovanja. Pored toga, značajan segment u osiguranju naše kompanije u ovoj oblasti obuhvata i osiguranje vetroparkova”, kaže Nemanja Petrović.

Kompanija “Dunav osiguranje” učestvuje u osiguranju trenutno jednog od najvećih vetroparkova, koji se realizuje u okviru međunarodnog programa. Imajući u vidu činjenicu da je u pitanju internacionalni program sa međunarodnim projektnim finansiranjem, uslovi osiguranja i pokriće su posebno definisani i prilagođeni specijalno za izgradnju vetroparkova, navodi Petrović. 

Preduzeće S-Biom iz Loznice koje se bavi proizvodnjom peleta počelo je sa radom 2013. godine i menadžeri kažu da su osigurali mašine i objekte od poplava i od požara i takođe osiguravaju gotov proizvod od požarnih šteta.

Lazar Utvić, direktor tog preduzeća koje proizvodi oko 10.000 tona godišnje peleta, kaže za Svet osiguranja da su pre tri godine imali naplatu osiguranja zbog štete od vetra koji je podigao krov na objektu. I na samom početku rada pre šest godina imali su jednu nezgodu kad se zapalila piljevina u sušari.

“Koliko preti rizik od nezgoda zavisi od organizacije i zaposlenih jer veliku ulogu igra ljudski faktor, u postrojenjima postoji mogućnost da se nešto zapali ili eksplodira. U našoj proizvodnji postoje mlinovi “čekićari” koji usitnjavaju pelet i u letnjem periodu kad mašina povlači vazduh i suvu masu u sistem unutra se pojavljuje mikro prašina koja može da napravi probleme, u slučaju bilo kog zastoja vazduha. Zato je važno osiguranje mašina”, kaže direktor ove firme koja izvozi pelet u Austriju, Italiju i Grčku.

Šta se najčešće osigurava?
Nemanja Petrović kaže da kad se osigurava faza izgradnje, kompanija “Dunav osiguranje” koristi standardne i opšte poznate uslove za osiguranje objekata u izgradnji odnosno “Contractor`s All Risks”.

“Takvi uslovi osiguranja u širokoj su upotrebi svuda u svetu i podrazumevaju se kao standard za svaki ozbiljan projekat. Navedeni uslovi pružaju konstantnu mogućnost prilagođavanja specifičnostima konkretnog projekta”, napominje on. 

Kod osiguranja operativne faze mini hidroelektrana, “Dunav osiguranje” ima u ponudi specijalizovani proizvod u vidu “Posebnih uslova za osiguranje elektoprivrednih organizacija”.

“Kod osiguranja mini hidroelektrana koje dominiraju kako u broju objekata za proizvodnju obnovljivih izvora energije, tako i osiguranju imali smo nekoliko manjih šteta na imovini u operativnoj fazi, poput štete od posledica poplave i nanosa. Ostali objekti za proizvodnju obnovljivih izvora energije, pre svega, solarne elektrane ili postrojenja koja koriste geotermalnu energiju još uvek su retkost u Srbiji”, kaže Nemanja Petrović.

Štete i prekid proizvodnje
Ono što je zajedničko za sve projekte OIE bez obzira na njihovu vrstu, jeste da su to investicije čiji povrat i prinos u velikoj meri zavise od ograničenog perioda dobijanja državnih subvencija, kaže Radisav Osmajlić. Tako da svaki duži prekid proizvodnje prouzrokovan materijalnom štetom može imati značajne negativne posledice na isplativost investicije. U ekstremnim slučajevima može se desiti gubitak za investitora na konkretnom projektu, ukazuje on. I napominje da je zbog toga veoma važno na pravi način ugovoriti osiguranje od prekida rada.

Osmajlić kaže da je domaće tržište osiguranja pre gotovo deset godina relativno nespremno dočekalo početak investiranja u OIE, jer osim iskustva u osiguranju Elektroprivrede Srbije i njoj prilagođenih proizvoda osiguranja, nije postojala lokalna ekspertiza za polise namenjene relativno malim projektima OIE. Takođe, ni tražnja za osiguranjem nije bila adekvatna, kako on ocenjuje, jer su domaći investitori osiguranje posmatrali kao “nepotreban trošak”.

Pritom, banke koje su finansirale projekte zahtevale su osiguranja koja se odnose samo na pokriće rizika požara za objekat i opremu koji su predmet hipoteke, odnosno zaloge.

“Sad je situacija značajno bolja jer su iskustva u prethodnoj deceniji, kako sa isplaćenim štetama, tako i štetama gde nije postojalo adekvatno osiguranje, značajno uticala na svest investitora i bankara. Ovakve zahteve su ispratili i osiguravači, tako da se danas u Srbiji može uspešno osigurati većina rizika u vezi sa projektima OIE”, kaže Osmajlić.

Za razliku od drugih vrsta obnovljivih izvora energije tržište peleta se iz godine u godinu brzo razvija. U firmi S-Biom, potvrđuje da tržište peleta ubrzano raste u Srbiji.

“Kad smo počeli sa proizvodnjom u početku nismo imali nijednog kupca u Loznici gde nam se i nalazi pogon, dok danas više od 20 odsto prodajemo u Loznici. Proizvodimo dve tone na sat peleta, imamo investitore iz Holandije i investicija je vredna oko 2,5 miliona evra”, kaže Lazar Utvić za Svet osiguranja.

“Borba” sa vetrenjačama
U kompaniji Triglav osiguranje kažu da se veliki kapitalni objekti u ovoj oblasti, kao što su vetroparkovi osiguravaju kroz proizvode osiguranja izgradnje i montaže ili imovine. To su obično “tailor made” rešenja za tako velike objekte, međutim, ne može se reći da su to rešenja koja su kreirana isključivo za obnovljive izvore energije, napominju u toj kompaniji.

Mali proizvođači, kao što su mini hidroelektrane, osiguravaju se kroz klasične proizvode imovinskih osiguranja, kažu u kompaniji Triglav za Svet osiguranja.

Prema tome, rizici kod malih proizvođača pokrivaju se u toj kompaniji standardnim uslugama imovinskih osiguranja.

U Triglav osiguranju do sada najčešće štete koje se pojavljuju kod osiguranika koji se bave proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora su pogonske štete, odnosno lom mašina. Međutim, činjenica je da ove štete najčešće ne isključuje pojavljivanje i većih požarnih šteta ili nezgoda izazvanih prirodnim rizicima, kao što su poplave, zemljotresi.

Kao specifičnost prilikom osiguranja ovih kompanija, u Triglavu izdvajaju osiguranje vetrenjača koje predstavljaju veoma specifičan rizik, kako u periodu izgradnje i montaže, odnosno garantnog perioda, tako i u periodu eksploatacije.

Pre svega, zbog veoma velike visine na kojoj se nalazi postrojenje jer su stubovi na visini većoj od 80 metara, što u slučaju paljenja generatora otežava gašenje požara.

Takođe, otežavajući faktor može biti i nepristupačnost terena jer se vetroparkovi veoma često postavljaju u planinskim predelima.

“I solarni parkovi su, takođe, veoma specifični zbog načina konstrukcije i osetljivosti na određene prirodne opasnosti, pre svega, rizik predstavlja oluja i velika količina snega”, ukazuju u Triglav osiguranju.

Svakako da obnovljivi izvori energije predstavljaju energiju budućnosti i ubuduće se očekuje povećanje udela obnovljivih izvora energije u svetu.

Nemanja Petrović iz Dunav osiguranja smatra da u dogledno vreme možemo očekivati da će obnovljivi resursi energije postati konkuretni konvencionalnim izvorima energije a to će neminovno uticati na razvoj i usavršavanje proizvoda u osiguranju, koji će pratiti razvoj tehnologija za proizvodnju “čiste” energije.

U pojedinim zemljama EU, Italiji i Austriji, koriste se kogenerativni sistemi za proizvodnju električne energije iz komadića drvne biomase i očekuje se razvoj i ove proizvodnje u Srbiji.

Izvor: svijetosiguranja.hr|Olivera Bojić


Posted on Wednesday, April 17, 2019 (Archive on Wednesday, May 29, 2019)
Posted by azubovicos  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: