Usvojen paket pravilnika iz područja rada mirovinskih društava koji će doprinijeti kvalitetnijem i boljem nadzoru

Na 50. ovogodišnjoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) usvojen je paket pravilnika iz područja rada mirovinskih društava te druge odluke.

Navedeni pravilnici doneseni su u skladu s reformom mirovinskog sustava prema zadnjim izmjenama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i Zakona o mirovinskom osiguravajućem društvu, a u svrhu provođenja što kvalitetnijeg i boljeg nadzora. Zbog isprepletenosti i nužnosti harmonizacije pravilnika njihovim istodobnim usvajanjem osiguravaju se jedinstveni rokovi za usklađenje svih subjekata nadzora.

Tako su iz područja poslovanja mirovinskih društava usvojeni: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda, Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda, Pravilnik o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda, Pravilnik o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja dobrovoljnog mirovinskog fonda, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda, Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima,

Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, Pravilnik o promidžbenim aktivnostima i internetskoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva, Pravilnik o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva, Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva, Pravilnik o organizacijskim uvjetima i dokumentaciji za izdvajanje poslova i funkcija mirovinskog osiguravajućeg društva, Pravilnik o organizacijskim zahtjevima mirovinskog osiguravajućeg društva, Pravilnik o izvještavanju o izuzećima od primjene pozicijskih limita u robnim izvedenicama i o izvještavanju o pozicijama u robnim izvedenicama te Uputa za popunjavanje nadzornog izvještaja o likvidnosti imovine i pokriću obveza obveznog mirovinskog fonda.

Uz navedeni paket pravilnika iz područja rada mirovinskih društava na sjednici su usvojene i Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2020. godinu te Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hanfi za 2020. godinu. Osim toga, donesen je i pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a.

Doneseno je i rješenje kojim se izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave i to: Tatjani Račić Žlibar i Luki Matošiću, za društvo UNIQA OSIGURANJE d.d. iz Zagreba te Nini Bach, za društvo AUCTOR INVEST d.o.o., Zagreb.

Rješenje za obavljanje poslova distribucije osiguranja dano je Ani Pušćak, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju DPA-JASKA iz Jaske, dok su istodobno donesena i četiri rješenja kojima prestaje važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i to: Nives Novak, vlasnici obrta za zastupanje u osiguranju AZ BENGERI, Sendiju Vinskom, vlasniku obrta za zastupanje u osiguranju AN INFINITY, Veri Barić, vlasnici obrta za zastupanje u osiguranju AZ Barić te Ivani Pelicarić, vlasnici obrta za zastupanje u osiguranju AZ-MI.

Izvor: svijetosiguranja.eu


Posted on Thursday, January 02, 2020 (Archive on Thursday, February 13, 2020)
Posted by Redakcija  Contributed by
    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: