Agencija za osiguranje RS diktira cijene obaveznog auto-osiguranja - Osiguravajuće kuće predlažu manje premije umjesto liberalizacije

Postupak liberalizacije tržišta u oblasti auto-odgovornosti bi trebalo odgoditi jer, prema iskustvima iz okruženja, vidimo da nismo spremni na to, rekao je Milomir Durmić, predsjednik Skupštine Udruženja društava za osiguranje pri Privrednoj komori RS.

- Na tržištu osiguranja Republike Srpske posluje 25 osiguravajućih društava, koja se bave obaveznim osiguranjima u saobraćaju. Veliki broj društava na malom tržištu i liberalizacija bi doveli do velikog haosa - kazao je Durmić.
 
Kako ističe, sugerisano je da prilikom donošenja novog zakona ne treba da se žuri sa liberalizacijom, jer se i sada putem Agencije za osiguranje RS diktiraju cijene obaveznim auto-osiguranjima, tako da i sada može da smanji premije ukoliko želi na taj način pomoći građanima, te da nema potrebe da se vrši liberalizacija.
 
- Hrvatska je donijela zakon prema kojem se obavezala da će tri mjeseca nakon ulaska u EU izvršiti liberalizaciju svog tržišta, Crna Gora je potpuno pomjerila liberalizaciju do ulaska u EU, Srbija ne razmišlja o tome sve dok ne uđe u EU, FBiH nema zakon kojim predviđa liberalizaciju, samo je RS donijela taj zakon. Mislimo da je to preuranjeno i da smo nespremni za tako ozbiljan proces - istakao je Durmić.
 
Naveo je da je prije nekoliko dana održan sastanak s Udruženjem osiguravača Srbije, koje je profesionalno udruženje i veoma značajna institucija. Cilj je, kako kaže, da se neka zakonska rješenja i iskustva iz Srbije primijene i u RS.
 
Napomenuo je da je ova godina za industriju osiguranja bila poprilično turbulentna i teška jer je, ističe, krajem 2018. godine smanjena tarifa obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti što je potreslo osiguravajuća društva u smislu da su imali oko 10% manje prihode u ovoj godini po toj vrsti osiguranja.
 
- Ako uzmemo u obzir da oko 70% u strukturi premije čini premija od auto-odgovornosti, onda je jasno da je to značajno smanjenje. Na polugodištu je pet društava imalo negativan finansijski rezultat i nadam se da će situacija na kraju ove godine biti bolja i da će se to svesti na dva, eventualno tri društva - dodao je Durmić.
 
Bojan Popović, generalni direktor Dunav osiguranja Banjaluka i član Skupštine Udruženja društava za osiguranje pri Privrednoj komori RS, kazao je da je ovu godinu karakterisalo mnogo štete po polisama auto-odgovornosti i auto-kaska.
 
- Dunav osiguranje uspjelo da je završi na najbolji mogući način - pozitivno ćemo poslovati. Svi revizorski izvještaji su nam apsolutno pozitivni, tako da je iako jako teška godina, izašla u jako dobru - rekao je Popović.
 
Istakao je da je Dunav osiguranju samo po osnovu auto-osiguranja u toku ove godine isplatilo oko 8 mil KM, što je za oko 9% više u odnosu na prošlu godinu.
 
Govoreći o procesu liberalizacije, Popović je dodao da je on više vezan za ulazak u EU, nego što je direktno vezan samo za domaće tržište.
 

- Mi smo tražili odlaganje za neki naredni period s obzirom na to da društva nisu spremna za taj proces niti kapitalom niti organizacionom strukturom - zaključio je Popović.

Izvor: ekapija.com


Posted on Wednesday, January 01, 2020 (Archive on Wednesday, February 12, 2020)
Posted by Redakcija  Contributed by
    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: