Tržište osiguranja FBiH: Premija osiguranja za 11 mjeseci 486,8 milijuna KM

Ukupna premija osiguranja u bh. entitetu FBiH u periodu siječanj - studeni 2019. porasla je za 6,5 posto. Premija neživotnih osiguranja porasla je za 5,6 posto, na 367,6 milijuna KM, dok su životna osiguranja imala rast od 9,4 posto i dosegla su oko 119,2 milijuna KM.

Ukupna premija 11 osiguravajućih društava (jedan manje nego godinu ranije: VGT pripojeno GRAWE-u) u Federaciji Bosne i Hercegovine i njihovih filijala koje posluju u drugom bh. entitetu Republici Srpskoj zaključno sa krajem novembra/studenog 2019. godine dosegla je oko 486,88 miliona konvertibilnih maraka (oko 248,94 miliona eura). To je za 29,7 miliona KM ili 6,5 posto više u odnosu na isti period 2018. godine kada je premija iznosila oko 457,18 miliona KM (oko 233,75 miliona eura).
Udio neživotnih osiguranja u ukupnoj premiji na nivou FBiH iznosilo je oko 75,5 posto, a životnih osiguranja oko 24,5 posto. Prema podacima Agencije za nadzor osiguranja u Federaciji BiH (podaci za RS nisu objavljeni tako da nema zbirnih podataka o ukupnoj premiji na nivou cijele Bosne i Hercegovine – op.a), ukupna premija neživotnih osiguranja u periodu januar – novembar 2019. godine iznosila je oko 367,63 miliona KM i na godišnjem nivou je imala rast od 19,45 miliona KM ili 5,6 posto. Znatno veći rast (9,4 posto) imala su životna osiguranja koja su dosegla 119,24 miliona KM u odnosu na 109 miliona KM iz novembra 2018. godine.
Struktura premije u 11 mjeseci 2019. godine slična je strukturi u istom periodu prošle godine, gdje ukupna premija po osnovu obaveznog auto osiguranja (oko 215,46 miliona KM) ima učešće od 58,6 posto u neživotnim osiguranjima.

U segmentu životnih osiguranja, najveći udio (92 posto) ima klasično životno osiguranje s premijom krajem novembra u iznosu od 109,72 miliona KM, što je za devet posto više u odnosu na 100,64 miliona KM iz novembra prošle godine.
Na kraju novembra 2019. godine, na godišnjem nivou, pad premije imala su dva osiguravajuća društva sa sjedištem u FBiH: Camelija osiguranje iz Bihaća -6,2% i Central osiguranje iz Sarajeva -1,4%.

Sarajevo osiguranje drži vrh
Na liderskoj poziciji je već osam mjeseci Sarajevo osiguranje, nakon što je u aprilu preuzelo čelnu poziciju od Uniqa osiguranja. Prema preliminarnim podacima, zaključno sa novembrom 2019. ukupna premija Sarajevo osiguranja iznosila je 62,82 miliona KM što je za 13,5 posto više u odnosu na 55,35 miliona KM iz novembra 2018. godine. Pri tome su neživotna osiguranja na godišnjem nivou porasla na blizu 58,85 miliona sa 51,86 miliona KM iz novembra 2018. godine, dok su u istom periodu životna osiguranja porasla na 3,98 miliona sa 3,50 miliona KM. U skladu s tim rezultatima porastao je i tržišni udio Sarajevo osiguranja u FBiH po iznosu premije na 12,9 posto sa 12,1 posto iz novembra prošle godine.

Na drugom mjestu je Adriatic osiguranje iz Sarajeva, koje pod tim nazivom posluje od početka 2018. godine, a u čijem sastavu je integrisano i Zovko osiguranje nakon akvizicije vrijedne 9 miliona KM okončane krajem 2017. godine. Ukupna 11-mjesečna premija Adriartic osiguranja na godišnjem nivou porasla je za 2,9 posto, na blizu 62,16 miliona sa 60,39 miliona KM iz novembra lani.
U ukupnoj premiji Adriatica dominiraju neživotna osiguranja sa 58,34 miliona KM (novembar 2018: oko 55,83 miliona KM), dok je po osnovu životnih osiguranja zaračunato oko 3,82 miliona KM što je manje u odnosu na novembar lani (oko 4,56 miliona KM). Tržišni udio Adriatic osiguranja je na kraju novembra ove godine iznosio blizu 12,8 posto, što je pad u odnosu na 13,2 posto iz novembra prošle godine kada je ovaj osiguravatelj bio lider na tržištu Bosne i Hercegovine.

Uniqa osiguranje je u odnosu na godinu ranije pala sa drugog na treće mjesto, sa premijskim rastom na kraju novembra tekuće godine od 1,7 posto i ukupno zaračunatom 11-mjesečnom premijom od blizu 57,13 miliona KM u odnosu na 56,18 miliona KM iz novembra lani. Životna osiguranja na godišnjem nivou smanjena su sa 33,01 miliona na 32,68 miliona KM na kraju novembra 2019., dok su neživotna osiguranja porasla sa 23,17 miliona na 24,44 miliona KM. Uniqin premijski udio na tržištu Federacije BiH na kraju novembra tekuće godine iznosio je oko 11,7 posto dok je godinu ranije taj udio iznosio oko 12,3 posto.
Euroherc osiguranje sa premijskim rastom od 3,6 posto je zadržalo četvrto mjesto u FBiH ali je njegov tržišni udio na godišnjem nivou smanjen sa 12 na 11,7 posto. Eurohercova zaračunata premija (neživotna) osiguranja na kraju novembra 2019. iznosila je oko 56,96 miliona KM, što je za 1,96 miliona KM više nego godinu ranije.
Među top pet osiguravatelja u FBiH pozicioniralo se i Grawe osiguranje sa sjedištem u Sarajevu, jedna od dvije članice istoimene austrijske grupacije u BiH. Ukupna 11-mjesečna premija Grawe osiguranja iznosila je oko 49,13 miliona KM što je za 4,1 posto više u odnosu na novembar 2018. kada je premija iznosila 47,20 miliona KM.
Premijski rast Grawea ostvaren je kod životnih osiguranja, sa 23,61 miliona KM iz novembra 2018. na 24,91 milion KM, dok je kod neživotnih osiguranja premija porasla sa 23,59 miliona KM na 24,22 miliona KM u novembru ove godine. Premijski udio Grawe osiguranja na tržištu FBiH na godišnjem nivou neznatno je smanjen, sa 10,3 na 10,1 posto. Ovim rezultatima Grawea umnogome je doprinijela akvizicija VGT osiguranja od prije dvije godine koje je svoj premijski portfolio baziralo upravo na neživotnim osiguranjima i to prvenstveno po osnovu autoosiguranja. Inače, VGT osiguranje je zvanično prestalo s radom krajem 2018. godine.

Vodeća petorka drži 59,2 posto udjela
Inače, vodeća petorka na tržištu osiguranja u Federaciji BiH na kraju novembra 2019. imala je 59,2 posto udjela u ukupnoj premiji, dok je taj udio godinu ranije iznosio oko 60 posto. Croatia osiguranje je na 6. poziciji sa premijskim rastom od 5,4 posto i tržišnim udjelom u BiH od 9,9 posto. Ukupna 11-mjesečna premija ovog osiguravatelja sa poslovnim sjedištem u Mostaru, odnosno Ljubuškom, porasla je na 48,15 miliona KM sa 45,69 miliona maraka iz novembra 2018. godine.
Rast premije ostvaren je kod neživotnih i životnih osiguranja. Zaračunata premija neživotnih osiguranja porasla je sa 38,75 miliona iz novembra lani na 40,72 miliona KM, dok je premija životnih osiguranja porasla sa 6,94 miliona na 7,43 miliona KM.

Triglav osiguranje sa sjedištem u Sarajevu (članica slovenske Triglav grupe u BiH) je sa premijskim rastom od 6,9 posto zadržalo sedmo mjesto na tržištu FBiH sa udjelom od 8,9 posto. Ukupna 11-mjesečna premija ovog osiguravatelja porasla je na 43,37 miliona sa 40,58 miliona KM iz novembra prošle godine. Premijski rast Triglava ostvaren je kod neživotnih osiguranja, sa 29 miliona iz novembra lani na blizu 29,94 miliona KM u novembru ove godine, ali i životnih osiguranja sa 11,59 miliona na 13,44 miliona KM.
Central osiguranje iz Sarajeva je na 8. mjestu u FBiH sa tržišnim udjelom od 7,2 posto i zaračunatom premijom (neživotna osiguranja) od blizu 35,32 miliona KM što je za 1,4 posto manje u odnosu na novembar prošle godine kada je premija iznosila 35,83 miliona KM.

Vienna osiguranje, članica austrijske Vienna Insurance Group (VIG), koja nakon akvizicije Merkur BH osiguranja od oktobra prošle godine posluje pod tim nazivom, zadržala je devetu poziciju na tržištu FBiH ali je sa premijskim rastom od 26,8 posto osjetno popravila svoj tržišni udio sa 5,7 na 6,8 posto.
Ukupna 11-mjesečna zaračunata premija Vienna osiguranja sa sjedištem u Sarajevu porasla je na 33,36 miliona KM sa 26,31 milion KM iz novembra prošle godine. Premija ovog osiguravatelja, aktuelnog lidera u životnim osiguranjima u BiH, uglavnom je ostvarena po osnovu životnih osiguranja, koja su na kraju novembra 2019. porasla na 33 miliona sa 25,79 miliona KM iz novembra lani, dok je premija neživotnih osiguranja pala sa 0,52 miliona na 0,36 miliona KM.
ASA osiguranje je zaključno sa novembrom ove godine zadržalo deseto mjesto na tržištu Federacije BiH sa 18,9 posto rasta na godišnjem nivou i zaračunatom bruto premijom (neživotna osiguranja) od 29,78 miliona KM u odnosu na 25,05 miliona KM iz novembra prošle godine. Tržišni dio ovog sarajevskog osiguravatelja u FBiH po iznosu premije porastao je sa 5,5 na 6,1 posto.
Na posljednjem, 11. mjestu je Camelija osiguranje, koje nikako ne uspijeva prekinuti višemjesečni trend pada premije i u novembru je ovaj osiguravatelj iz Bihaća zabilježio pad premije od 6,2 posto. Zaračunata premija Camelije iznosila je oko 8,71 milion KM, a godinu ranije 9,28 miliona KM. Camelijin tržišni udio iznosi samo 1,8 posto, dok je godinu ranije iznosio 2 posto.

Vienna lider u životnim osiguranjima
U segmentu neživotnih osiguranja koje je zaključno sa novembrom 2019. godine na tržištu FBiH iznosilo oko 367,63 miliona KM zaračunate premije, što je rast od 5,6 posto u odnosu na 348,18 miliona KM iz novembra lani, vodeće je Sarajevo osiguranje sa blizu 58,85 miliona KM premije.
Na drugom mjestu je Adriatic, sa premijom neživotnih osiguranja od 58,34 miliona KM, što je porast od 4,5 posto u odnosu na 55,83 miliona KM iz novembra prošle godine, dok je treći Euroherc sa premijom neživotnih osiguranja od 56,96 miliona KM što je rast od 3,6 posto u odnosu na novembar lani i tada zaračunatom premijom od 54,99 miliona KM. Inače, ova prva tri osiguravatelja ukupno imaju oko 174,15 miliona KM premije neživotnih osiguranja što je 47,4 posto tržišnog udjela u FBiH.

U životnim osiguranjima koja su zaključno sa novembrom ove godine na tržištu FBiH dosegla nešto više od 119,24 miliona KM, lidersku poziciju od Uniqe preuzelo je Vienna osiguranje sa premijom od 33 miliona KM, što je porast od 28 posto u odnosu na novembar lani kada je premija životnih osiguranja iznosila oko 25,79 miliona KM. Slijedi Uniqa osiguranje sa premijom životnih osiguranja od 32,68 miliona KM, što je za jedan posto manje u odnosu na 33,01 miliona KM iz novembra prošle godine, dok je na trećem mjestu Grawe osiguranje iz Sarajeva sa zaračunatom premijom životnih osiguranja u iznosu od 24,91 milion KM ili za 5,5 posto više u odnosu na 23,61 milion KM iz novembra prošle godine. Ova tri vodeća osiguravatelja u životnim osiguranjima imaju ukupnu premiju od 90,59 miliona KM, što je čak 76 posto udjela na tržištu Federacije BiH.

Osiguravatelji iz RS za 7,7 posto povećali premiju na tržištu FBiH
Na tržištu osiguranja Federacije BiH poslovalo je i devet osiguravatelja iz Republike Srpske: osam sa sjedištem u RS, putem svojih filijala u FBiH, te jedno društvo iz Brčko distrikta koje je takođe pod nadzorom Agencije za osiguranje RS. Zaključno sa novembrom 2019. godine, ove podružnice osiguravajućih društava iz RS zaračunale su na tržištu Federacije BiH ukupnu premiju od blizu 41,12 miliona KM što je za 7,7 posto više nego u istom periodu prošle godine (oko 38,17 miliona KM). Neživotna osiguranja su porasla 9,4 posto, sa 36,46 miliona na 39,89 miliona KM, dok su životna osiguranja pala 28,3 posto, sa 1,71 milion KM iz novembra lani na 1,22 miliona KM, koliko je zaračunalo Wiener osiguranje na kraju novembra ove godine.

Izvor: svijetosiguranja.eu


Posted on Tuesday, December 31, 2019 (Archive on Tuesday, February 11, 2020)
Posted by Redakcija  Contributed by
    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: