Osiguratelja možete tužiti i bez prethodnog podnošenja odštetnog zahtjeva

“U prometnoj nesreći koju je skrivio vozač osiguran kod osiguratelja X zadobio sam teže tjelesne ozljede, zbog kojih sam mjesecima bio na bolovanju i rehabilitaciji. Konačno je liječenje završeno, ali su ostale velike posljedice po moje zdravlje. Sada bih trebao tražiti naknadu štete od osiguratelja X, ali sam u dilemi da li da mu se javim radi mirnog rješenja zahtjeva ili, da ne gubim vrijeme jer imam prijatelje koji imaju loše iskustvo s tim osigurateljem, odmah predam tužbu sudu...“,G.P. 

 

Istina je da u čl. 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu postoji odredba:“Ako odgovorni osiguratelj u roku ...oštećenoj osobi ne dostavi obrazloženu ponudu za naknadu štete, odnosno utemeljeni odgovor, oštećena osoba može protiv njega podnijeti tužbu. Tužba protiv odgovornog osiguratelja ili odgovorne osobe prije   proteka roka iz st.1. ovoga članka smatrat će se preuranjenom“, iz čega se često zaključuje da oštećeni mora osiguratelju, prije utuženja, podnijeti odštetni zahtjev. Međutim, prema stajalištu sudova (v. na pr. Reviziju Vrhovnog suda Rep. Hrvatske br. 3523/94), prethodno podnošenje odštetnog zahtjeva osiguratelju nije procesna pretpostavka za podnošenje tužbe protiv osiguratelja. Prema mišljenju Suda, odredbe Zakona o rokovima u kojima osiguratelj mora riješiti odštetni zahtjev imaju mogućnost bržeg i ekonomičnijeg ostvarivanja potraživanja oštećene osobe, a nemaju značenja procesne pretpostavke koja onemogućava dopuštenost tužbe za naknadu štete, ali može utjecati na odluku o parničnom trošku (ako bi tuženi osiguratelj priznao tužbeni zahtjev. Dakle, bilo bi normalno da se osiguratelju uputi odštetni zahtjev radi rješavanja u mirnom izvansudskom postupku, ali oštećeni to ne mora učiniti i može osiguratelja tužiti bez da mu prethodno podnosi odštetni zahtjev.

Izvor: osiguranje.hr


Posted on Wednesday, November 20, 2019 (Archive on Wednesday, January 01, 2020)
Posted by Redakcija  Contributed by
    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: