Potpisan sporazum o suradnji u edukaciji između Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

Sporazumom je otvoren put za nastavak suradnje u segmentu edukacije između strukovnog udruženja osiguratelja i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu kao institucije koja gradi poseban senzibilitet u pogledu razvoja obrazovnih sadržaja iz segmenta osiguranja.

Sarajevo – Dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Jasmina Selimović i generalni sekretar Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH Ermin Čengić potpisali su Sporazum o saradnji u edukaciji iz područja osiguranja. Ovim sporazumom, kako je istakao Čengić, otvoren je put za nastavak saradnje u oblasti edukacije između strukovnog udruženja osiguravatelja i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu kao institucije koja gradi poseban senzibilitet u pogledu razvoja obrazovnih sadržaja iz oblasti osiguranja. „Kroz učešće predstavnika Ekonomskog fakulteta u radu našeg odbora za provođenje edukativnih aktivnosti očekujemo značajno unapređenje programskih sadržaja rada Udruženja koji su vezani za edukaciju. Također, nadam se da će ovaj Sporazum doprinjeti bržem širenju novih informacija i znanja potrebnih kako djelatnicima u osiguranju tako i njihovim klijentima, osiguranicima i svim građanima kojima je osiguranje namijenjeno“, naglasio je generalni sekretar Udruženja društava za osiguranje u F BiH.

„Osiguranje kao finansijska usluga i kao sastavni dio finansijskog sistema svake razvijene nacionalne ekonomije, ali i kao segment sistema onih društava koja su u razvoju, ima vrlo važnu ulogu u ekonomiji ali i svoje specifičnosti. Osiguranje kao djelatnost u određenim oblicima raspoznajemo još od prije nove ere, a danas je nemoguće zamisliti društva kao ekonomske kategorije bez postojanja 3 najvažnije oblasti osigurnja: penzijsko-invalidsko, zdravstveno i osiguranje imovine i lica. Zbog kompleksnosti ove djelatnosti i neizvjesnosti rizika kojima se ona bavi, njeno provođenje je utemeljeno na veoma složenim obrascima aktuarske matematike i statističkih praćenja rizika u višegodišnjem periodu.

Veoma mali broj stručnjaka u Bosni i Hercegovini bavi se ovom oblašću sa naučno-istraživačkog aspekta, a većina njih dolazi upravo sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Nadamo se da ćemo ovom saradnjom dati naš stručni doprinos u razvoju osiguranja kao djelatnosti na nivou Federacije BiH, pomoći unaprjeđenju rada djelatnika u osiguranju ali i razumijevanju sistema i korištenja usluga osiguravajućih društava od strane klijenata.“ – izjavila je dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Jasmina Selimović.

Izvor: svijetosiguranja.eu


Posted on Friday, October 11, 2019 (Archive on Friday, November 22, 2019)
Posted by Redakcija  Contributed by
    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: