Otvoreno poglavlje 9 u pregovorima sa EU, koje se odnosi na finansijske usluge

Prema najavama, Srbija je otvorila Poglavlje 9 u pregovorima sa Evropskom unijom. Kako je rekla guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, to je pokazatelj usklađenosti sa svim kriterijumima i merilima koje predviđa oblast finansijskih usluga.

Ona pokriva sektor banaka, osiguranja, bankarskih konglomerata, investicionih fondova, tržišta kapitala, strukovne penzije.

Guvernerka je navela da je posebno važno da se zatvaranje Poglavlja 9 može očekivati odmah po otvaranju, zato što postoje administrativni kapaciteti i usklađenost domaće reglative sa regulativom EU.

- Do ulaska u EU ćemo morati da donesemo neke zakone, jer se ova oblast svakodnevno unapređuje, na primer, u zaštiti korisnika finansijskih usluga, načinu kako se prati njihova primena, upravljanju rizicima u poslovanju - dodala je.

Otvaranjem Pregovaračkog poglavlja 9, uz Pregovaračko poglavlje 17 - Ekonomska i monetarna politika, koje je otvoreno u decembru 2018. godine, otvorena su sva pregovaračka poglavlja za koja je Narodna banka Srbije rukovodeća institucija u procesu pristupanja Srbije EU.

Izvor: ekapija.com


Posted on Tuesday, July 02, 2019 (Archive on Tuesday, August 13, 2019)
Posted by Redakcija  Contributed by
    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: