Više od 700 ustanova u mreži dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Srbiji

Tek 20 ustanova bilo je, 2005. godine, u mreži dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Srbiji, a danas je u sistem uključeno više od 700 zdravstvenih ustanova i to predstavlja potencijal na kojem je potrebno raditi, navodi se u saopštenju sa panela "Budućnost zdravstvenog osiguranja u Srbiji", u organizaciji kompanije DDOR osiguranje, održanog u Beogradu.

Na panelu je zaključeno da je neophodno dalje ulaganje u razvijanje svesti o potrebi osiguranja.

- Vizija i iskustvo naše grupe Unipol, akcionara DDOR-a, u potpunosti je posvećeno zdravlju. Zdravstveno osiguranje je oblast u kojoj su proizvodi usko povezani sa institucionalnim okvirom i gde je neophodno konstruktivno partnerstvo među igračima na tržištu zdravstvene zaštite i može da bude veoma produktivno - rekao je predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja dr Đorđo Markeđani (Giorgio Marchegiani).

DDOR je promovisao dobrovoljno zdravstveno osiguranje, pod sloganom "Zdravo da ste!". Markeđani je najavio da će DDOR i Unipol nastaviti da istražuju potrebe klijenata i mogućnosti koje su na raspolaganju.

- To ćemo uraditi u saradnji sa srpskim institucijama, kako bismo bolje pokrili rastući jaz, koji postoji u svim zemljama sveta, između javnog sistema i mogućnosti koje nude zdravstvene tehnologije - naveo je on.

Uloga osiguranja je da pomogne pacijentima da koriste usluge privatne medicinske mreže i da konačno mogu
da biraju način i instituciju u kojoj će se lečiti, poručila je dr Jasmina Knežević, osnivačica bolnice Bel Medic i dodala da je najveći doprinos osiguranja zdravstvenom sistemu omogućavanje preventive zdravlja.

Na panelu su učestvovali i Fjamete Fabris (Fiammete Fabris), osnivačica i predsednica italijanske UniSalute, potom dr Ronald Zeliger (Ronald Seeliger), CEO Hemofarma, kao i pomoćnica republičkog ministra zdravlja Slađana Đukić, zamenica pokrajinskog sekretara za zdravlje dr Ivanka Savić i predsenik Lekarske komore Srbije dr Milan Dinić.

Izvor: ekapija.com


Posted on Monday, June 24, 2019 (Archive on Monday, August 05, 2019)
Posted by Redakcija  Contributed by
    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: